نیک صالحی

این فروشگاه‌های جالب و متفاوت کارمند ندارند

این فروشگاه‌ها کارمند ندارند این فروشگاه‌ها کارمند ندارند , همه ما عادت کرده‌ایم که خریدهای خود را سر موقع و صبح انجام دهیم تا به وقتی دیگر موکول نکنیم و شب چیزی لازم نداشته باشیم اما مردم سوئد به این کار عادت کرده‌اند که از فروشگاه‌های شبانه روزی خرید کنند. در فروشگاه‌های شبانه...

ادامه ...