خبرگزاری میزان

مرگ وکیل زن پس از تیر اندازی نامزدش در دفتر وکالت

معاون اجتماعی پلیس قزوین از مرگ وکیل زن در حادثه تیراندازی شب گذشته در دفتر وکالت خبر داد

ادامه ...