نوآوران

ملاک‌های ازدواج موفق

یک روان شناس گفت:در یک انتخاب موفق دختر و پسر خواسته‌ها و انتظارات خود را به صراحت بیان می‌کنند. قبل از ازدواج توقعاتی که از یکدیگر دارند را نیز مطرح می‌کنند.

ادامه ...