رکنا

بزرگترین اتحادیه تجاری انگلیس اعطای جایزه آنگ سان سوچی را تعلیق کرد

رکنا: یکی از بزرگترین اتحادیه‌های تجاری انگلیس جایزه و عضویت افتخاری رهبر دوفاکتوی میانمار را به خاطر نحوه رویارویی با بحران مسلمانان روهینجایی به حالت تعلیق درآورد.

ادامه ...