اقتصادنیوز

مهمترین آفت روابط زناشویی!

یک روانشناس در همدان سرزنش و مقایسه را آفت زندگی زناشویی دانست و اظهار کرد: وقتی دو نفر با هم ازدواج می‌کنند نخستین مشکلی که در زندگیشان به وجود می‌آید، انتظار ذهن‌خوانی از یکدیگر است.

ادامه ...