نیک صالحی

فرش قرمز ورونا برای ستاره ایرانی

فرش قرمز برای جواد معنوی‌ نژاد فرش قرمز برای جواد معنوی‌ نژاد , جواد معنوی‌ نژاد پس از سفری ۱۲ساعته وارد رم شد و مورد استقبال مدیران و بازیکنان تیم والیبال ورونا قرار گرفت. جواد معنوی‌ نژاد، ستاره ایرانی تیم ورونای ایتالیا، صبح روز گذشته پس از سفری 12ساعته از تهران، وارد رم، پایتخت...

ادامه ...