سیمرغ

فیلمی که اشک میلیون ها ایرانی را در آورد: مستند زندگی استاد شجریان

در این فیلم می توانید زندگی استاد شجریان را از تولد تا معروف شدن, تا شرح درد سرطان مشاهده نمایید.

ادامه ...