نیک صالحی

ظاهر متفاوت و جالب رهبر چچن در مراسم روز زن

رهبر چچن در مراسم روز زن رهبر چچن در مراسم روز زن , رهبر چچن در مراسم افتتاح یک پارک به مناسبت یادبود روز زن در گروزنی با ظاهری متفاوت حضور یافت. رمضان قدیروف رهبر چچن این پارک ۴.۵ هکتاری را در روز زن و در فضایی امنیتی افتتاح کرد. همه قسمت های مجاور این پارک توسط پلیس و سربازان چچنی...

ادامه ...