نوآوران

تصاویری جالب از دختران کماندو

مقامات پلیس هند گروهی از دختران شمال شرقی این کشور را برای کماندو شدن آموزش می‌دهند.

ادامه ...