خبرگزاری میزان

آمریکا دو هزار نظامی دیگر خود را به افغانستان می‌فرستد

پنتاگون قصد دارد بیش از دو هزار نظامی دیگر خود را به افغانستان اعزام کند.

ادامه ...