اقتصادنیوز

یک بدهی میلیاردی دیگر / طاهری هم پا جای پای رویانیان گذاشت!

مهر نوشت: اتفاقی که برای باشگاه پرسپولیس و مهاجمش رخ داد چند سال پیش هم به خاطر سرمربی پرتغالی رخ داد و چندین میلیارد به این باشگاه ورشکسته بدهکار ضرر جبران ناپذیر زد.

ادامه ...