خبرگزاری میزان

سیاه چادرنشینان و رویای روزهای سفید+عکس

بخشی از جمعیت کشور ایران را عشایر تشکیل می‌دهد اما چرا این جمعیت فراموش شده است؟ چرا رویاهای بچه‌های عشایر به باد فراموشی سپرده شده؟! چرا کسی گوشه چشمی به آنها ندارد.

ادامه ...