شهرفردا

اثر کاهش نرخ سود بر تقاضای مسکن

یک کارشناس مسکن رابطه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی وتحولات بازار مسکن را تشریح کرد.

ادامه ...