شفقنا

تازه به دوران رسیده های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، کدامیک بیشترین اثر تخریبی را دارد؟

شفقنا- بنیانگذار مکتب کنش‌شناسی و کارشناس رسانه می‌گوید: ما نه به سرمایه اصالت می‌دهیم و نه به کارگر، ما به دلال اصالت می‌دهیم و هر فردی که زر و زور و تزویر و زیور داشته باشد اولویت با اوست و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد. به گزارش شفقنا به نقل از ایلنا، نوکیسه‌گی یا […]

ادامه ...