پرشین وی

رخشان بنی اعتماد : حاضر نیستم برای مصاحبه با تلویزیون روسری‌ام را جلوتر بیاورم!

رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما , رخشان بنی اعتماد کارگردان زن سینمای ایران به مانند بسیاری دیگر از همکاران خویش کار خود را با تلویزیون و آن هم منشی گری صحنه آغاز کرده است و سپس با مستندسازی باز هم برای تلویزیون ادامه داده است اما از جایی به بعد درگیر...

ادامه ...