رکنا

اولین واکنش اقلیم کردستان به صدور مجوز برای دخالت نظامی ارتش عراق

رکنا: در پاسخ به تصمیم پارلمان عراق برای صدور مجوز برای نخست وزیر این کشور جهت استفاده از نیروی نظامی در مناطق مورد مناقشه، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای این تصمیم را محکوم کرد و از مردم خواست با حماسه بیشتری به مراکز رای گیری بروند.

ادامه ...