سیمرغ

تصاویر مهناز افشار در نشست بررسی طرح ساماندهی کودکان کار

نشست بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد.

ادامه ...