رویداد 24

سیف:یکسان سازی نرخ سود جلوی فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز را گرفت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی...

ادامه ...