جماران

در شهریور، بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شد

مدیرروابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیشترین شکایت‌های ثبت شده به ترتیب از عرضه مواد غذایی صنفی سنتی فاسد، وجود جسم خارجی در مواد غذایی صنفی سنتی و دفع غیر بهداشتی فاضلاب بوده است.

ادامه ...