نیک صالحی

طولانی‌ترین خیابان دنیا!

طولانی ترین خیابان دنیا کجاست طولانی ترین خیابان دنیا کجاست , طولانی ترین خیابان دنیا خیابانی موسوم به Yonge در تورنتو کانادا است که 86 کیلومتر طول دارد. طولانى ترین خیابان خاورمیانه هم ، خیابان ولیعصر در تهران با طول 18 کیلومتر است ..! بلندترین خیابان جهان طولانی ترین خیابان تورنتو...

ادامه ...