رکنا

واکنش متفاوت و جالب یک کتابفروشی به قسمت پایانی شهرزاد

رکنا: یک کتابفروشی در تهران به قسمت پایانی سریال شهرزاد واکنشی عجیب و متفاوت نشان داد.

ادامه ...