نیک صالحی

نوزادی که روده‌اش خارج از شکم بود

روده‌ یک نوزاد خارج از شکم روده‌ یک نوزاد خارج از شکم , پزشکان موفق شدند در یک عمل جراحی 3 ساعته، روده نوزادی که روی شکمش قرار داشت و با چنین شرایطی متولد شده بود را سر جای خود قرار دهند. مادر انگلیسی در اولین زایمان خود نوزادی به دنیا آورد که روده‌اش خارج از شکمش و در واقع روی شکمش...

ادامه ...