55 آنلاین

تصاویر : تظاهرات گوسفندها‌ علیه گرگ‌ها در فرانسه!

در فرانسه جریمه و دادگاه کشتن گرگ‌ها به اندازه‌ای سنگین است که چوپان‌ها فقط می‌توانند از گرگ‌ها التماس کنند که نزدیک گله نشوند!

ادامه ...