دنیای اقتصاد

بازدهی بیشتر «سود بانکی» نسبت به «ارز»

رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود، موضع سیاست‌گذار ارزی درباره تحولات اخیر را تشریح کرد.

ادامه ...