ایران آرت

کدام کارگردان ها در راه جشنواره فیلم فجر سی و ششم هستند؟

فیلمسازان فقط جهل روز دیگر برای اعلام حضور در جشنواره فیلم فجر فرصت دارند.

ادامه ...