نیک صالحی

زنی که با مزاحمان خیابانی‌ اش سلفی گرفت

سلفی با مزاحمان خیابانی‌ سلفی با مزاحمان خیابانی‌ , یک زن جوان هلندی، با مزاحمان خیابانی سلفی گرفت و در توضیح عکس‌هایش در اینستاگرام نوشت: این کار شما مردان آزاردهنده است، حرف‌هایتان تعریف و تمجید نیست. مزاحمت خیابانی، اینجا و آنجا نمی‌شناسد، ممکن است کلمات و عباراتش تغییر...

ادامه ...