شفقنا

یادداشت: چه اتفاقی منجر به حل مسایل ایران می شود؟

شفقناـ محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اطلاعات و آمار و ارقام برای شناخت تهدید و فرصت پیش نیاز حرکت روبه جلوست. دوران سانسور و لاپوشانی سرآمده و باید اطلاعات شفاف بیان شود تا راه حل ارائه گردد. به گزارش شفقنا به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است: «مرکز...

ادامه ...