شفقنا

خشونت کلامی تا کی؟

شفقنا- روزنامه اعتماد در سر مقاله خود با تیتر خشونت کلامی تا کی؟ نوشت، عجیب است، عجیب! قابل فهم نیست که یک کشور تا این حد از طرف ابرقدرت جهانی به چالش طلبیده شود و همین امروز و فردا قصد اعلام موضع علیه برجام را داشته باشد و از سوی دیگر با مشکلات و مسائل […]

ادامه ...