نوآوران

فوتبالیست مشهور رئیس جمهور شد+عکس

ژرژ وه‌آ رئیس جمهور لیبریا شد.

ادامه ...