خبر آنلاین

سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان چه می شود؟

با گذشت دو انتخابات از زمان تاسیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برخی فعالان اصلاح طلب پیشنهاد شکل گیری ساز و کار دیگری را مطرح می کنند. آنها معتقدند زمان فعالیت به صورت جبهه‌ای فرا رسیده است.

ادامه ...