جماران

از نظر بشار اسد آینده سوریه چگونه خواهد بود؟

به نوشته روزنامه آلمانی تاز، رئیس جمهوری سوریه برای پاکسازی سوریه از تمامی دشمنانش و اعطای پاداش به کسانی که در ابقای وی در قدرت تا به امروز سهیم بوده‌اند تلاش کرده‌ است.

ادامه ...