شفقنا

چرا ایرانی ها تمایلی به درمان مسایل روانی ندارند؟

شفقناـ  ایرانی ها خیال خودشان را راحت کردند. ایرانی ها به روانپزشک و روانشناس مراجعه نمی کنند چون «هزینه این خدمات از موجودی جیب شان بیشتر است و بیمه از پوشش این خدمات خودداری می کند و مردم دیوانه نیستند که نیاز به مراجعه به روانپزشک داشته باشند.» به گزارش شفقنا، اعتماد نوشت: صرف‌نظر...

ادامه ...