رویداد 24

جوان جیرفتی 25 سال شناسنامه نداشت!!

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان جیرفت از شناسنامه دار شدن یک جوان در این شهرستان پس از 25 سال خبر داد.

ادامه ...