نیک صالحی

فرار هزار دختر از خانه/ چند درصد فراری ها به خانواده باز می گردند؟

فرار دختران از خانه فرار دختران از خانه ،  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از پذیرش یک هزار دختر فراری به مراکز بهزیستی در سال گذشته خبرداد. حبیب‌الله مسعودی فرید در گفتگو با در مورد مراکز نگهداری دختران فراری افزود: در حال حاضر ۳۱ خانه سلامت ویژه دختران در معرض آسیب و خشونت...

ادامه ...