شهرفردا

معدل بهداشت روانی در محیط کسب و کار ایران چقدر است ؟

شعار روز جانی سلامت "سلامت روان در محیط کاری " نامگذاری شده در حالیکه بررسی ها نشان می دهد میانگین بهداشت روانی در فضای کسب و کار ایران ضعیف بوده و معمولا مسائل روانی کارکنان نادیده انگاشته می شود.

ادامه ...