عصر خودرو

چه کسی مسئولیت اخاذان خیابانی را برعهده دارد؟

عصر خودرو- با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.

ادامه ...