خبرگزاری میزان

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ محله‌ای در ویتنام

عکس روز نشنال جئوگرافیک امروز به محله‌ای در ویتنام (the sprawel) اختصاص دارد.

ادامه ...