خبر آنلاین

مردم چقدر در بانک‌ها پول دارند؟

ایسنا نوشت:حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ادامه ...