نوآوران

اولویت، اصلاح روش مصرف انرژی در وزارت نیرو است

مخالفان رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو معتقدند که او به محیط‌زیست بی‌توجه است اما کارنامه او چیز دیگری را نشان می‌دهد «در ۱۰ سال گذشته تمرکزم بر روی حفاظت منابع زیستی بوده است»؛ «استاد تمام دانشکده علوم زیست‌محیطی دانشگاه آلمان بودم»؛ «انستیتویی برای دانشگاه سازمان ملل...

ادامه ...