خبر آنلاین

عملکرد ابهام‌آمیز شهرداری در اربعین سال گذشته/اخذ پول‌های میلیونی از پیمانکاران بدون ارائه گزارش

ایلنا نوشت: ناظر شورای شهر تهران در ستاد اربعین شهرداری گفت:‌ سال گذشته که بودجه ستاد، پنج میلیارد تومان بود؛ گزارش شد که 35 میلیارد تومان هزینه کرده است، البته این رقمی بود که آنها گزارش دادند، چرا که بعضا گزارش‌هایی به دست ما رسیده که بسیاری از مناطق شهرداری مبالغی را از پیمانکاران...

ادامه ...