خبر آنلاین

تصاویر | عروس‌های دریایی تلف‌شده در ساحل بندرعباس

برای چندمین بار در یک ماه گذشته آب دریا هزاران عروس دریایی تلف شده را به ساحل بندر عباس آورد.

ادامه ...