خبر آنلاین

تصاویر | کشف تریاک از داخل بادام‌زمینی و کیف صنایع دستی

مأموران گمرک امانات پستی انزلی موفق شدند در دو عملیات جداگانه 855 گرم تریاک را از داخل بسته های پستی حاوی بادام زمینی و کیف صنایع دستی کشف کنند. این مقدار مواد مخدر به طرز ماهرانه ای در داخل پاکت حاوی بادام زمینی و جداره‌های کیف صنایع دستی جاسازی شده بود.

ادامه ...