اخبار

شیب ملایم صعود ارز از 2018

سمیرا ابراهیمیقیمت ارز در بازار آزاد، از حدود یک ماه پیش با تنش‌هایی همراه شد و حتی پای سفته بازانی که مدت ها به دلیل آرامش در این بازار، به بازارهای دیگر کوچ کرده بودند را به این بازار باز کرد. اما کنترل…

ادامه ...