وبگردی

وزرا بر لبه تیغ

گویا عدم رضایت اعضای فراکسیون امید از عملکرد دولت تا حدی پیش‌رفته است که استیضاح سه وزیر در فاصله کمتر از 5 ماه کلید خورده است و این روزها نمایندگان به دنبال جمع‌آوری امضا برای اجرایی کردن این تصمیم هستند.…

ادامه ...