خبر آنلاین

منتجب‌نیا: شورای‌عالی سیاستگذاری لویه جرگه است نه جبهه

رسول منتجب‌نیا معتقد است تربیون نماز جمعه باید در اختیار تمام افراد صالح از جناح های مختلف قرار گیرد و سخنان در جهت وحدت وانسجام باشد چرا که در چنین شرایطی می تواند نقش اساسی خود را پیدا کند.

ادامه ...