خبر آنلاین

فیلم | هزاران ستاره دریایی در شرق روسیه به ساحل آمدند

به ساحل آمدن هزاران ستاره دریایی در جزیره ساخالین در شرق روسیه تعجب ساکنان محلی این منطقه از روسیه را برانگیخت.

ادامه ...