خبر آنلاین

فیلم | مه غلیظی که برق آبادان را قطع کرد

مه غلیظ امروز صبح در آبادان منجر به قطع برق بسیاری از مناطق و تاخیر پروازها شد. این مه شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و مرز شلمچه را هم فرا گرفته و شعاع دید را تا حد زیادی کاهش داد.

ادامه ...