وبگردی

در انجام وظایف قانونی و عمل به وعده‌ها تردید نخواهم کرد

درباره هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد  باید بر مبنای قانون اساسی و حقوق شهروندی عمل شود رئیس‌ جمهوری روز گذشته در دیدار با رئیس و اعضای شورای شهر و نیز شهردار تهران، بهترین پاسخ به حضور…

ادامه ...