وبگردی

غربت بوی زباله می‌دهد

ترانه بنی‌یعقوب چند دقیقه‌ای که در محل بازیافت زباله می‌ایستی، سینه‌ات به خس خس می‌افتد. آنقدر زنبور و پشه و مگس توی هوا هست که اگرچند لحظه‌ای غافل شوی، وارد دهانت…

ادامه ...