وبگردی

ریل «امید» در تعامل دولت و شورای شهر

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران دیدار اعضای شورای شهر تهران و شهردار با ریاست محترم جمهوری جدا از محتوا، نویدبخش آغاز فصلی جدید در همکاری و همراهی مسئولان برای رفع مشکلات پایتخت…

ادامه ...